Thời kỳ thứ hai (từ 25 tuổi đến 60) nhịp tim đi vào ổn định, trung bình bằng 72 l/p, sau tuổi 60 có tăng lên chút ít. Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, sau 60 tuổi nhịp co bóp của tim chậm lại chút ít. Frolkis (1982) cho rằng sự lão hoá đưa đến làm nhịp tim chậm lại. Tuy nhiên cũng có tác giả cho rằng sự khác biệt còn do thuộc tính cá thể.
Tuổi tăng lên quá trình khử cực cũng thay đổi, phức hợp QRS rộng ra. Mặc dù phát triển xẹp phổi do tuổi tác, trục điện tim lệch sang trái nói lên những biến đổi chủ yếu của cơ tim bên thất trái. Để ý thấy rằng hoạt động điện chung của cơ tim bị thay đổi không đồng đều trong các nhóm tuổi khác nhau.
Thời gian tâm thu điện học của tim được kéo dài ra theo tuổi, theo số liệu của các tác giả, ở tuổi 20-40 thời khoảng đó là 0,36±0,0067s, lúc 100 tuổi – 0,396±0,008s, con số thích đáng là 0,358±0,0056s. Các điều kiện (phân bố) dẫn truyền hưng phấn trong các nhĩ bị suy giảm (như rộng, dẹt, biến dạng sóng P). Dẫn truyền nhĩ thất và lan toả hưng phấn theo cơ thất bị chậm lại chút ít. Những biến đổi này có thể phụ thuộc bởi các đặc điểm về tuổi tác của cấu trúc và các quá trình chuyển hoá trong hệ thống dẫn truyền của tim. Nhưng nếu đem so với các phần khác của tim thì hệ thống dẫn truyền bị thay đổi ở mức độ thấp.
Tống máu của tim
Có mối liên hệ qua lại và rất chặt chẽ giữa tống máu của tim và chuyển hoá cơ sở. Các tác giả cho rằng mối liên hệ giữa thể tích phút của máu và chuyển hoá cơ sở chung là hết sức chặt chẽ; từ chuyển hoá cơ sở được rút ra công thức để tính các giá trị cần thiết của thế tích phút của máu. Đa số các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng lượng tống máu của tim ở người có tuổi và người già giảm xuống. Một số tác giả cho rằng giảm tống máu của tim xảy ra từ tuổi 30, còn từ 50 tuổi và già hơn tống máu của tim bị giảm đi 1% trong một năm do thể tích tâm thu và số lần co bóp của tim thưa đi chút ít. Qua đây chúng ta thấy rằng giảm tống máu của tim đã được thể hiện rõ hơn so với giảm nhu cầu oxy và thải CO2 (nhu cầu oxy đã bị giảm đi 0,6% trong một năm). Strandell (1976) cho rằng giảm tống máu của tim theo tuổi liên quan với giảm nhu cầu oxy. Năm 1977 Tokar cùng quan sát thấy giảm tống máu của tim ở người có tuổi. Ở người trẻ chỉ số tim bằng 3,16±0,19 1 phút -1.m-2, ở người có tuổi – 2,53±0,11, ở người già 2,46±0,09; 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY