Những biến đổi nhất định về hoạt động điện của các tế bào tim đã xảy ra.
Qua kết quả nghiên cứu (bảng 29) chúng tôi thấy nhịp tim thưa dần từ lúc mới sinh cho đến già. Ta có thể chia làm hai thời kỳ: thời kỳ thứ nhất xảy ra trong giai đoạn tăng trưởng, lúc đó nhịp tim nhanh chóng giảm xuống; thời kỳ thứ hai – “ổn định” nó kéo dài trong suốt thời kỳ trưởng thành cho đến già.
Đến 4 tuổi nhịp tim với khoảng 100 lần đập trong một phút (1/p), rồi giảm dần cho đến tuổi 20, tốc độ giảm không ổn định, từ từ, cho chúng ta một đường cong lõm khi biểu diễn dưới dạng đồ thị. Để minh hoạ cho những vấn đề trên chúng ta quan sát một số ví dụ sau đây: lúc 5 tuổi nhịp tim trung bình bằng 100l/p, lên 10 tuổi sẽ là 86l/p, có nghĩa là sau 5 năm giảm đi 14 nhịp đập. Ở tuổi 25 nhịp tim giảm cả ở nữ cũng như nam.
Từ 25 đến 65-69 tuổi nhịp tim tương đối ổn định (P>0,05), trung bình bằng 70,5l/p với nam và 73,1 l/p đối với nữ.
Như vậy, ta có thể nói rằng từ nhỏ đến già, trong điều kiện cơ sở, tần số tim thay đổi qua các giai đoạn chính: giai đoạn đầu, có tần số 100 l/p lúc lên 4 tuổi, giảm xuống 72 l/p ở tuổi 25. Tuổi 25 kết thúc giảm nhịp tim ở nữ và ở nam. Frolkis (1975), cho rằng nhịp co bóp tim của trẻ em mới sinh trung bình bằng 120-140 nhịp đập trong một phút. Sự chậm lại tiếp theo của tần số co bóp tim liên quan đến những thay đổi của nút xoang và sự điều hoà thần kinh thể dịch trở nên hoàn thiện hơn. Rất nhiều công trình nghiên cứu cho thấy ở trẻ em lứa tuổi nhũ nhi nhịp co bóp của tim dao động trong khoảng 110-160 l/p. Ở trẻ em trước tuổi đến trường là 85-100 l/p. Tuổi học sinh: 70-74 l/p. Sự biến động HA động mạch đã được mô tả trong nhiều công trình, nhưng đa số đó chủ yếu đề cập đến tăng trưởng HA động mạch trong quá trình phát triển cá thể. Số liệu thu được của chúng tôi phù hợp với ý kiến của nhiều tác giả. 
Người Việt Nam trước tuổi 12 nhịp tim ở nam và nữ gần bằng nhau. Sau 12 tuổi có sự khác biệt về nhịp do giới tính. Nghiên cứu phụ thuộc mức độ chức năng hoá của cơ tim bởi sự phát triển về thể chất các tác giả đã chứng minh nam giới từ 10-12 tuổi có khuynh hướng giảm nhịp tim cùng với tăng các chỉ số nhân trắc học. Cũng theo các tác giả này, ở nữ song song với tăng các thông số về phát triển thể chất là giảm rõ rệt hơn nhịp tim ở tuổi 10-13. Có thể nói rằng 12 tuổi là mốc bắt đầu thể hiện phân biệt giới tính tần số tim; từ đây cho đến già tim của nữ đập nhanh hơn tim của nam.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY