No Picture

Trí nhớ ở tuổi già

June 12, 2017 admin 0

Mẫu số chung của tất cả những người có thể thích nghi được là họ sẵn sàng tiếp thu nhận thức mới mỗi ngày. Đa […]

No Picture

Ý nghĩa về cái tôi

June 8, 2017 admin 0

Đúng trong mọi tình huống không phải điều quan trọng gì lắm đối với tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi chơi đùa với bọn […]

1 2