No Picture

Tống máu của tim

June 22, 2017 admin 0

Thời kỳ thứ hai (từ 25 tuổi đến 60) nhịp tim đi vào ổn định, trung bình bằng 72 l/p, sau tuổi 60 có tăng […]

No Picture

Nhịp tim?

June 21, 2017 admin 0

Những biến đổi nhất định về hoạt động điện của các tế bào tim đã xảy ra. Qua kết quả nghiên cứu (bảng 29) chúng […]

1 2